Spedition i kalmar

Söker du spedition i Kalmar? Jag brukar mest skriva om mat, hälsa och ekologisk odling här men nu tänkte jag ta upp det här med spedition av varor i Kalmar. Vi försöker hålla oss till lokalt producerade grönsaker och varor men ibland kan de behöva fraktas lite längre sträckor. Därför har vi ställt som krav hos den spedition som sköter transporterna i Kalmar att de måste använda Euroclass 5 fordon och köra på RME diesel. Vad betyder nu RME tänker du. Jag ska försöka förklara nedan…

Spedition i Kalmar med RME

Den spedition som vi använder i Kalmar använder sig av RME. Det är en förkortning av rapsmetylester och går ofta under namnet biodiesel. Detta är i sin tur en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester), vilket är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara. Rapsmetylester tillverkas av rapsolja, metanol och metoxiderna av kalium eller natrium.

Spedition Kalmar

Fördelar med RME

RME minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med den fossila dieseln genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen. Koldioxidbalansen påverkas också av utsläpp vid transport och odling. Om du söker en spedition i Kalmar kan jag rekommendera Lessebo ÅC.

En transport i miljövänlig aspekt

Eftersom detta bränsle som transportföretaget använder är avsett för dieselmotorer kan det i stor skala blandas med andra lämpliga drivmedel, såsom vanlig diesel. I Sverige innehåller den mesta dieseln ca 7 % av RME. Eftersom RME inte fryser på vintern kan denna halten sänkas något under den kalla perioden. Det kan också efter några ändringar i själva brännarutrusningen också användas i oljepannorna i hus. Det restavfall som blir över används som till exempel foder, gödsel, asfaltering och även vid tillverkning av kosmetika.

Visst känns det lite bättre att man tänker även på hur de ekologiska produkterna transporteras? Det tycker iallafall jag och mina medarbetare. Välj rätt spedition i Kalmar genom att titta på deras miljöaspekt.