Värmepumpar, hur fungerar det egentligen?

Vad är egentligen värmepumpar och hur fungerar dem? Hur vet man att man har valt rätt? Några som är specialister på värmepumpar är CTC.

En värmepump överför värme från en kall plats till en varm. Detta är möjligt genom att någon form av energi tillförs. Den vanligaste mekanismen som man oftast använder i värmepumpar kallas kompressorprocessen.

Den består av fyra huvudkomponenter:

  • Förångare
  • Kompressor
  • Kondensor
  • Strypanordning

De värmekällor som är vanligast för mindre värmepumpar är berggrund, luft eller sjövatten. Är det en större värmepump kan avloppsvatten eller spillvärme användas.

Det finns olika typer av värmepumpar, vi listar några av dem.

  • Uteluftsvärmepump
  • Frånluftsvärmepump
  • Bergvärmepump

Frånlufstvärmepumpen är den billigaste och enklaste varianten. Den fungerar på att återvinna värme som går ur huset via ventilationen och återför den till ett värmesystem.

Det finns två typer av uteluftsvärmepumpar, luftvattenvärmepump och luftvärmepump. Den sistnämnde kallas ofta för komfortvärmepump och om den är rätt dimensionerad har den tillräckligt bra verkan för att kunna värma upp en medelstor villa.

Bergvärmepumpen använder vatten som finns i bergrund för värme. Effekten är oftast inte lika bra som i luftvärmepumpar om det är varmt utomhus men den fungerar med samma effekt året om. För att man skall kunna ta nytta av värmen måste ett djupt hål borras ner i marken. Hur djupt beror på hur nära berget man är och effekten på värmepumpen.

värmepumpar